rối loạn tiền đình chữa bằng châm cứu

Theo tôi nghĩ, và qua quá trình điều trị lâu dài nhận thấy: Chữa rối loạn tiền đình đã phân hư thực, thuộc đờm hay thuộc hỏa hay thuộc hư mà dùng thuốc đã là cái độc đáo của Đông y – Nếu chúng ta lại sử dụng cả châm cứu phối hợp thì không có chứng rối loạn tiền đình nào mà không khỏi cả.

A- Phân loại triệu chứng:

  1. Nếu là chứng thực thì kèm theo nóng khát, đại tiện táo bón; tiểu vàng, đầu quay cuồng mắt hoa xây sẩm hoặc cảm thấy trong ngực buồn nôn, thấm chí tâm rung động run rẩy, mạch thường là có lực, hoạt sác. Ăn được, nói to.
  2. Nếu là chứng hư thì ngoài chứng đầu xây sẩm mắt hôn hoa còn kèm theo mỗi khi lao động thì hoa mắt chóng mặt càng tăng, sắc người xanh nhợt, tiếng nói nhỏ, ăn ngủ kém, mạch vô lực (không có sức).

B- Cách chữa rối loạn tiền đình bằng châm cứu

  1. Huyễn vậng do đờm hỏa.
  2. Huyễn vậng do can phong hỏa động.
  3. Huyễn vậng do khí huyết hư.
  4. Huyễn vậng do can thận khuy tổn (thiếu thốn).

 

  1. Huyễn vậng do đờm hỏa

a) Huyệt vị:

Châm: Phong trì, Thái dương (xuất huyết), Hợp cốc, Phong long, Thượng tinh.

b) Huyệt dự trữ: Trung quản, Túc tam lý.

2. Huyễn vậng do can phong hỏa động

a) Huyệt vị:

Châm tả: Can du – Đởm du – Hành gian – Hiệp khê – Thái dương (Trích máu) Phong trì – Ấn đường.

b) Dự trữ: Hợp cốc – Phong môn – Thái xung.

3. Huyễn vậng do khí huyết hư.

a) Huyệt vị:

Châm bổ hoặc cứu bổ: Quan nguyên, Khí hải, Huyết hải, Can du, Bách hội, Túc tam lý, Trung oản, Tỳ du, Thiên trụ.

b) Huyệt dự trữ: Ấn đường, Hành gian, Thái khê.

4. Huyễn vậng do can thận thiếu thốn.

a) Huyệt vị:

Tư bổ can thận cho nhẹ đầu sáng mắt.

Cứu Bách hội – Thần đình – Thận du – Can du – Thái dương – Ấn đường, Túc tam lý.

b) Huyệt dự trữ: Cứu bổ, Quan nguyên, Khí hải, Huyết

rối loạn tiền đình chữa bằng châm cứu
Chữa rối loạn tiền đình bằng châm cứu

hải, Tam âm giao – Dũng tuyền.

C- Giải thích sơ qua cách dùng huyệt

Bổ thiên trụ cho nhẹ đầu sáng mắt – Tả thiên trụ cho nhẹ đầu khỏi chóng mặt – Ấn đường trừ hoa mắt – Hành gian bình can yên phong – Trung quản phong long mạnh vỵ tiêu đờm. Bổ thái khê, Thận du, Can du, Hành gian, để tư bổ can thận. Cứu Dũng tuyền để dáng hỏa.

Cứu quan nguyên khí hải, hoặc châm bổ để cường tráng cơ thể, ngày xưa thường dùng để chữa chân khí không đủ và chữa mọi chứng hư trăm thứ tổn hại – châm bổ hoặc cứu Tỳ du, Trung quan, Túc tam lý làm mạnh tỳ hỏa vỵ dễ tiêu hóa, cứu hoặc châm bổ Can du, Huyết hải trị mắt hôn hoa Huyễn vậng, bổ can tàng chứa huyết cho máu vượng thịnh. Tả phong môn, phong trì để trừ phong, nhẹ đầu sáng mắt – Một khi âm được tư thuận, hỏa được dáng xuống thì đầu mắt sẽ được nhẹ nhàng thanh tỉnh.

Tiên lượng – Dự hậu: Dự hậu tiên lượng nói chung đều có thể khôi phục được kể cả chứng nhìn một người thành 2 – 3 người, ngồi tưởng như dốc ngược… qua thực tế lâm sàng đã nhiều chứng rối loạn tiền đình chữa theo lối y học cổ truyền (dùng thuốc Đông y chữa theo biện chứng phối hợp châm cứu) đều khôi phục, bình thường, có người, nhiều người 10-20 năm không thấy tái phát. Còn một số ít người bị toàn thân co cứng, lỗ đồng tử nở rộng, không có phản xạ đối sáng thì khó cứu được.

Bài viết tương tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *