Triệu chứng rối loạn tiền đình

CHỨNG TRẠNG, CHỨNG RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH

Đối với chứng hậu của Huyễn vậng:

  • NGƯỜI XƯA NÓI:

a) Thành vô kỷ nói: “Chứng Huyễn là không phải Huyễn mà thấy Huyễn, rằng mắt đen hôn hoa nhìn không rõ vậy – (nghĩa đen chứ Huyễn là: tròng mắt hôn hoa nhìn không rõ vậy, hoặc có nghĩa là mê hoặc) Vậng là vận chuyển, đời gọi là đầu vận chuyển quay cuồng vậy”.

b) Đới thị chứng trị yếu quyết nói: “Có chứng đầu phong trong tai thường kêu, trên đầu như có tiếng chim sẻ kêu chíp chíp, nhất thiết không hoàn toàn gọi là hư, đó là đầu não ghép phong vậy. Có người huyễn vậng nặng, cất đầu thì nhà chuyển động mắt thường thấy hoa đen, thường như có vật bay động hoặc thấy một vật là hai”.

c) Y học chính truyền họ Ngu nói: “… người phì bạch khí hư thấp, đờm trệ ở trên, âm hỏa dấy ở dưới, đó là đờm ghé có hư hỏa, xung ngược lên đầu mắt, chính khí không thể thắng địch, cho nên hốt nhiên mắt đen sinh hoa, như ngồi trong thuyền mà quay cuồng chếnh choáng vậy – quá lắm thì dẫn đến đột nhiên ngã nhào, không biết gì nữa”.

d) Y học nhập môn nói: “Huyễn vậng hoặc nói Huyễn mạo, Huyễn là nói đen, vận là nói chuyển động, mạo là nói mờ tối. Cái nghĩa là một vậy”.

e) Chứng trị chuẩn thằng nói: Huyễn vậng… nặng thì tai ù mắt chuyển, mắt nhìn không biết ai, rất dễ đột ngột ngã nhào”.

g) Cảnh Nhạc Toàn thư nói: “thường đột nhiên có tai ù như tiếng khánh đá đánh, hoặc đầu xây sẩm mắt hoa đen, một lúc mà ngừng… ngoài tuổi trung niên phần nhiều thấy mắt hoa đen rồi đột nhiên ngã nhào v.v…

Triệu chứng rối loạn tiền đình
Triệu chứng rối loạn tiền đình
  • NAY QUY NẠP LẠI CÓ 4 ĐIỂM TRIỆU CHỨNG RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH CHỦ YẾU:

1- Chứng trạng chủ yếu của chứng rối loạn tiền đình này là đầu mắt tối đen, tròng mắt đến phát đen phát hoa, người bệnh có cảm giác ngoại vật quay cuồng, chính mình bị quay cuồng.

2- Chứng gốc của bệnh nhân, nhẹ thì đầu mờ mịt mắt hoa đen, phút chốc là khỏi. Nặng thì đứng thẳng một chỗ không ổn định, tinh thần ý thức mờ tối mê muội.

3- Chứng gốc của bệnh nhân: Huyễn vậng đồng thời có thể kiêm có thị lực tạm thời mất hoặc nhìn vật không rõ, hoặc nhìn một vật thành hai.

4- Bệnh nhân là thanh niên hoặc trung niên “Huyễn vậng” tương đối nhẹ, dễ khôi phục, ngoài tuổi trung niên chứng trạng tương đối nặng, thường thấy chứng mắt hoa đen, ngã nhào.

Bài viết tương tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *