NGUYÊN NHÂN GÂY NÊN BỆNH RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH (huyễn vậng)

 • Do ngoại thương dẫn đến bệnh rối loạn tiền đình

Xem như “Y học chính truyền” nói: “Bên ngoài có người do vấp ngã tổn thương mà sinh ra Huyễn vậng vậy”. Điều đó có thể thấy sau khi bị chấn động ngoại thương gây nên chứng rối loạn tiền đình vậy.

 • Do nhân tố thể chất lứa tuổi sinh ra. Ví dụ như:
 1. a) Sách cổ kim y thống nói: “Người béo Huyễn vậng khí hư có đờm, người gầy Huyễn vậng huyết hư có hỏa”.
 2. b) Sách Cảnh Nhạc toàn thư nói: “Người giá tinh suy, mệt mỏi suy nhược ngày tích lại, hốt nhiên mắc chứng không ngủ, hốt nhiên mắc chứng rối loạn tiền đình đó là doanh vệ cùng hư dẫn đến vậy”. Lại nói: “Người đời nay khí vốn bạc nhược, không kể già hay trẻ, hoặc sau khi mệt mỏi, gái rượu, mỗi khi đột nhiên tai ù như tiếng khánh kêu hoặc đầu xây sẩm mắt hoa đen”.
 3. c) Y học chuẩn thằng lục yếu nói: “Tuổi trẻ không có bệnh rối loạn tiền đình, cũng có người vốn sinh ra yếu đuối, không có thể lấy lẽ thường mà bàn đàm được”. Người béo phần nhiều thuộc thể chất đờm thấp, người gầy phần nhiều thuộc thể chất âm hư, cũng có thể phát sinh ra chứng trạng rối loạn tiền đình – Người già hoặc người trẻ vốn thể chất bạc nhược cũng thường có thể phát sinh chứng trạng rối loạn tiền đình – Tóm lại: nguyên nhân này chủ yếu do hư, (khí hư, huyết hư. Doanh vệ hư – âm hư) và đờm thấp.
 • Do mất máu quá nhiều mà sinh ra.
 1. a) Tế sinh phương nói: “Đâm chém, nôn máu mũi ra máu, đi ỉa nhiều, cùng đàn bà băng huyết đều khiến người Huyễn vậng”.
 2. b) Đan khê tâm pháp nói: “Nôn máu, mũi ra máu, băng huyết, lậu huyết, người bệnh can không thể thu giữ khí doanh, khiến cho mọi máu đi bừa, đó là huyết hư sinh ra huyễn vậng vậy”.
 3. c) Cổ kim y thống nói: “Một chứng “Huyễn vậng” có người do huyết hư, do mất máu quá nhiều, dương không có chỗ nương tựa”.
 4. d) Cảnh Nhạc toàn thư nói: “Có người nôn máu, mũi ra máu, ỉa ra máu mà Huyễn vậng, có người nhọt ung mủ vỡ mà Huyễn vậng, có người chấn thương mất máu, đau cực độ mà Huyễn vậng vậy. Bất luận mất máu kiểu nào, cứ mất quá nhiều thì phát sinh ra rối loạn tiền đình (Huyễn vậng) 2 câu này nói mất máu sinh Huyễn vậng.
 • Rượu, gái quá mức sinh ra Huyễn vậng.
 1. a) Đan Khê Tâm pháp nói: “Dâm dục quá độ, người thận kém không nạp khí về nguồn, khiến mọi khí chạy ngược lên trên, đó là khí hư sinh Huyễn vậng vậy”.
 2. b) Kỳ hiệu lương phương nói: “Rượu say vào ngủ với gái, tổn thương tinh huyết, khiến khí không thể về nguồn mà mọi khí ngược lên đó là đầu mắt xây sẩm quay cuồng vậy”.
 3. c) Cảnh Nhạc toàn thư nói: “Có người con trai tình dục bừa bãi khí theo tinh đi, mà sinh Huyễn vậng, có người sau khi say thấp nhiệt cùng lấn mà “Huyễn vậng”. Tóm lại: Rượu, sắc quá mức có thể gây nên rối loạn tiền đình (Huyễn vậng).
 1. a) Tế sinh phương nói: “Lục dâm ngoại cảm, thất tình nội thương đều có thể gây nên Huyễn vậng, nên lấy mạch xem mà phân biệt. Phong thì mạch phù có mồ hôi, gáy cứng, khó quay trở. Thử thì mạch hư phiền muộn – Hàn thì mạch khẩn không mồ hôi, thấp thì mạch tế, trầm trọng nôn ngược”.
 2. b) Cổ kim y thống nói: “Huyễn vậng” nên chia ra bốn khí:

Huyễn vậng ghé phong thì có mồ hôi, lạnh thì đau như cắn, thử thì nóng phiền muộn, thấp thì nặng trệ, đó là bốn khí nhân hư mà sinh ra “Huyễn vậng” vậy

 1. c) Y học nhập môn nói: “Bị mưa đột ngột thì tổn thương vì bệnh thấp, đầu nặng mắt hoa đen, đau đớn”.
 2. d) Y học chuẩn thằng lục yếu nói: “Trời hè đầu xây sẩm mắt hoa, ngẫu nhiên bị nắng nóng mệt nhọc, hình mạch hư tế, phiền muộn, miệng khát, thuộc về tổn thương vì thử (nắng nóng)”. Lại nói: “Trời Đông xông vào nơi lạnh lẽo, đờm ngưng đọng, dãi dính trệ cũng làm ra chứng Huyễn vậng”. Tóm lại: phong, hàn, thử, thấp đều thuộc tà ở bên ngoài, bên ngoài cảm phải khí tà, có thể khiến người ta sinh ra chứng rối loạn Tiền đình (Huyễn vậng).
 • Bảy thứ tình làm tổn thương bên trong sinh ra Huyễn vậng.
 1. a) Đan khê Tâm pháp nói: “Hoặc thất tình uất mà sinh ra đờm động hỏa, theo khí mà quyết nghịch ở trên, đó là 7 thứ tình bị hư mà sinh ra Huyễn vậng”.
 2. b) Kỳ hiệu lương phương nói: “Khí của trời là “phong”, khí của người là “giận”, giận thì dẫn đến tổn thương can mộc, mộc động thì sinh phong, khiến người đầu, mắt quay cuồng chuyển động, đều do lẽ đó vậy”.
 3. c) Y học chuẩn thằng lục yếu nói: “Đầu quay cuồng… có người mắc liếc đảo, tâm kinh sợ mà sinh “vậng”. Có người lo nghĩ không thoải mái mà sinh “vậng”, có người bị nhục bị mắng mà sinh “vậng”, có người bị thương đau khổ mà sinh “vậng”, có người sau khi cả giận, mộc phóng ra tính cương cường mà sinh “vậng”. Bảy thứ tình là chỉ: mừng, giận, thương, vui, bi sầu, lo nghĩ, sợ hãi bị kích thích khác thường. Tổn thương bảy tình chí khiến người phát sinh ra Huyễn vậng.
 • Do chữa nhầm thuốc gây nên rối loạn tiền đình.
 1. a) Sách thương hàn luận nói: “Bệnh thái dương đem cho đi ỉa trước, sau đó lại cho ra mồ hôi, vì thế trong ngoài đều hư nên bệnh nhân bị xây sẩm mờ mịt…”. Lại nói: “Bệnh thương hàn sau khi đã cho nôn cho đi ỉa, thấy hư phiền, mạch nhỏ quá 8 – 9 ngày dưới vùng tâm bĩ cứng, đau dưới sườn, khí xung ngược lên hầu họng, sinh xây sẩm mờ mịt”.
 2. b) Cổ kim y thống nói: “Chứng “Huyễn vậng” nên xét 3 cái hư… Bệnh thương hàn sau khi cho nôn, cho đi ỉa, cho ra mồ hôi. Tất phải là dương hư”. Do đó, qua các câu kinh văn này có thể rõ chứa nhầm thuốc, nhất là sử dụng phép cho nôn, cho ra mồ hôi, cho đi ỉa không thích đáng đều có thể khiến con người phát sinh mắt hôn hoa đầu quay cuồng, xây sẩm, mà Tây y gọi là rối loạn tiền đình.
Bài viết tương tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *